DE NIEUWE DIMENSIE IN METEN

“NIETS IS ZO ONVOORSPELBAAR ALS DE ONDERGROND”

  • Home
  •  / 
  • NIEUWS
  •  / 
  • Actueel
  •  / 
  • “NIETS IS ZO ONVOORSPELBAAR ALS DE ONDERGROND”

Geen proefsleuven, geen wegafzetting. In plaats daarvan loopt MapXact in één ochtend met een verkeersregelaar en de grondradar de weg en het fietspad af. Op de Dr. Deelenlaan in Tilburg wordt de ligging van kabels en leidingen gelokaliseerd voor een reconstructie. In opdracht van VolkerWessels Telecom voert MapXact een grondradaronderzoek uit. “De grondradar heeft ons veel moeite en tijd bespaard in het voortraject”, aldus projectleider Jos Jansen van VolkerWessels Telecom.

 

Voor een reconstructie lokaliseert VolkerWessels Telecom de ligging van bestaande kabels en leidingen aan de Dr. Deelenlaan in Tilburg. Deze drukke weg bestaat uit twee rijstroken met aan weerszijden een fietspad met berm ertussen.

“Een goede klus voor de grondradar”

Bij een reconstructie is het van groot belang de ondergrondse infra exact in beeld te brengen. VolkerWessels Telecom dient te bepalen wat ze met de kabels doen: omleggen, of toch ruimen en nieuwe leggen. Zijn er dingen in de grond die de omlegging beletten, zoals oude funderingen of andere leidingen? In het Kadaster (KLIC) is niet duidelijk te zien of de kabels zich bevinden in het fietspad, het stukje berm of zelfs in de weg. “Een goede klus voor de grondradar”, vindt Jos Jansen. “Normaal zouden we op een paar stukken een proefsleuf maken om te kijken waar de kabels zich bevinden. Zowel de weg als het fietspad zijn van asfalt, en kun je dus niet zomaar snel openbreken.”

Geen wegafzetting nodig

MapXact loopt met behulp van de grondradar, ook wel een Ground Penetrating Radar (GPR), het gebied af. Zonder wegafzetting of verkeersplan, want de weg en het fietspad kunnen gewoon open blijven. Een verkeersregelaar zorgt ervoor dat de grondradar ruimte heeft om in lussen over het gebied te rijden. Met die lussen wordt in XYZ-coördinaat de ondergrond in kaart gebracht. Na enkele dagen is de data verwerkt en levert MapXact de rapportage aan bij VolkerWessels Telecom. De rode en blauwe lussen zijn de looplijnen die noodzakelijk zijn om de ondergrond in beeld te kunnen brengen. De blauwe lussen geven een betrouwbaar beeld. De rode lussen geven een lagere betrouwbaarheid aan, vanwege een slechter GPS-signaal op dat moment. Dit komt door de hoge bomen die langs de weg staan.

Grondradar biedt aandachtspunten tijdens reconstructie

De resultaten van de grondradar komen in grote lijnen overeen met de gegevens van de KLIC en VolkerWessels Telecom. Toch lokaliseert de bodemradar ook afwijkingen, zoals een paar aftakkingen van kabels. Volgens eigen gegevens liggen die op een andere plek. De resultaten tonen leidingen waarvan niet duidelijk is van wie ze zijn. “Heel nuttig”, vindt Jos. “Zo weten we tijdens de opgraving waar de aandachtspunten liggen en waar we precies rekening moeten houden met eventuele andere kabels.”

Grondradar voorkomt graafschade

Mapxact-Volkerwessels
Beeld: Jos Jansen

De grondradar in het voortraject van de reconstructie betrekken, voorkomt dat de uitvoerder tegen graafschade óf onverwachte problemen aanloopt, vindt Jos. “Als we tijdens het graven plotseling een onbekende kabel vinden, krijg je wachturen en vertraging. Bovendien wil je niet dat de aannemer gaat duimendraaien, want de meter loopt gewoon door. Het vraagt heel wat van de mensen in het werkveld om te anticiperen op iets wat niet op papier staat.”

MapXact blijft innoveren met de grondradar

Jos is enthousiast over de grondradar en hij is ook blij met de innovatieve plannen van MapXact. “Momenteel betekent één dag in het veld nog twee dagen op kantoor om de rapportage te maken.” In de nabije toekomst wil MapXact software creëren voor automatische verwerking van de grondradarbeelden. Het enige wat je dan nog hoeft te doen, is het vergelijken van de resultaten met de KLIC.

 

“Men denkt: Simpel, even een kabeltje omleggen. Dat gaat alleen niet zomaar”

 

Grondradar vs. Proefsleuven

Jos hoopt daarnaast dat de grondradartechniek snel zó specifiek wordt, dat het ook zichtbaar is om welke kabel het gaat. “Door een proefsleuf te graven, weet ik direct welke soort kabel waar ligt. Daarentegen kost het graven van proefsleuven meer tijd, moeite én een wegafzetting.” Nu baseert VolkerWessels Telecom de ligging van kabels en leidingen op KLIC-data en eigen gegevens. Bij iedere afwijking tussen die twee dient een proefsleuf gemaakt te worden. “We werken in de grond en niets is zo onvoorspelbaar als dat”, vertelt Jos. “Men denkt: Simpel, even een kabeltje omleggen. Dat gaat alleen niet zomaar: kabels kunnen bijvoorbeeld onder een riool liggen, onder spanning staan of tussen andere leidingen liggen. Je kunt niet zomaar even een kabel doorzagen.”

Vervolgtraject

Met behulp van de resultaten van de grondradar heeft de engineer een interpretatie gemaakt en in een werktekening uitgezet. De bundel kabels wordt in april tijdens de reconstructie compleet omgelegd. Alle telecommunicatiekabels komen in het nieuw aan te leggen trottoir te liggen. ‘In het plan en tijdens de werkzaamheden buiten houden we rekening met de afwijkingen die de bodemscan aangeeft.”

Mapxact-Volkerwessels
Beeld: Jos Jansen

Gerelateerde berichten