DE NIEUWE DIMENSIE IN METEN

In 5 stappen van aanvraag tot bodemrapport

Een onderzoeksrapport met een compleet beeld van de ondergrond ligt niet zomaar op het bureau. Of het nu gaat om het opsporen van kabels die buiten bedrijf zijn gesteld of een verificatie van de ligging van leidingen. MapXact gaat planmatig te werk om de ondergrond in iedere situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. In 5 stappen van aanvraag tot bodemrapport.

 

Stap 1: Aanvraag

Er komt een aanvraag binnen bij MapXact. Aan de slag! Allereerst bekijken we de situatie en verzamelen we belangrijke informatie. Waar bevindt zich het onderzoeksgebied? En wat is de exacte wens van de klant? In het voorbereidend werk is het van groot belang om het gebied goed te analyseren. We bekijken het pad dat de grondradar moet lopen. Zo kan het gebied vlak of schuin zijn. Het kan gaan om een open veld, een drukke binnenstad of een woonwijk. In sommige situaties is er een wegafzetting nodig. We anticiperen hierop en nemen dit mee in het voorbereidend werk.

 

Stap 2: Vooronderzoek

De grondsoort van het gebied speelt een belangrijke rol in het grondradaronderzoek. Afhankelijk hiervan schatten we de werkbaarheid van het project in. Het is niet compleet te voorspellen, maar MapXact hecht veel waarde aan het scheppen van de juiste verwachtingen. Waar de grondradar optimaal werkt in zandgrond en tot wel drie meter de grond in kan kijken, zijn de grondsoorten zoute klei en rivierklei lastiger te doorgronden. Gelukkig vinden we zelfs in gebieden met klei vaak een bovenlaag van zand. De kabels en leidingen bevinden zich vaak in deze zandlaag. Zo kan de grondradar ze toch lokaliseren.

 

Stap 3: Op pad met de grondradar

De voorbereidingen zijn getroffen. We gaan het veld in. De medewerker van MapXact die met de grondradar het gebied onderzoekt, heeft de juiste spullen mee. Denk hierbij aan de nodige meetapparatuur en de grondradar. Hij neemt ook persoonlijke bescherming mee, zoals een helm, jas en werkschoenen. Met de grondradar loopt hij vervolgens het gebied in een raster af. Afhankelijk van waar we naar op zoek zijn, gebeurt dat in een nauw of grof raster. We controleren ter plekke hoe de data eruitziet en wat de kwaliteit is. Daarnaast checken we op locatie de positionering van de grondradar. Werkt het GPS-signaal naar behoren? Hoe nauwkeurig is het resultaat? Wanneer de data er goed uit ziet, gaan we terug naar kantoor om de gegevens te verwerken.

 

Stap 4: Data verwerken tot lijnen

De data uit het veld werken we op kantoor verder uit. Hiervoor gebruiken we diverse filters en daarnaast passen we automatische objectherkenning toe. Deze techniek zet punten op de plekken van hyberbolen. Zo herkennen we losse objecten in de ondergrond en onderscheiden we ze van kabels en leidingen. Een specialist controleert vervolgens deze bevindingen. Hij verbindt de punten en tekent als het ware lijnen in de grondradarbeelden. Dit gehele proces zijn we verder aan het automatiseren.

 

Stap 5: Naar de tekentafel

MapXact heeft de data verwerkt en de kabels en leidingen in kaart gebracht. De volgende stap is het bruikbaar maken van de bevindingen voor de klant. Een tekenaar zet daarom de MapXact data om in AutoCAD en/of GIS-pakket. Alle lijnen worden verwerkt tot een technische tekening die goed leesbaar is. Een tweede persoon bekijkt de tekeningen en controleert ze. Ziet hij hetzelfde? Zijn de resultaten logisch? We gebruiken de Klic om een vergelijking te maken.

 

Stap 6: Het rapport

Een aantal dagen na het veldwerk levert MapXact de bevindingen op. Het resultaat? Een compleet beeld van de ondergrond van het gewenste gebied. We beschrijven de onderzoeksvraag en schetsen een beeld van het vooronderzoek en de meetinstrumenten die zijn gebruikt in het veldwerk. De uitwerking geeft vervolgens een uitgebreide interpretatie van de meetgegevens weer. Aan de hand daarvan brengen we een conclusie en een bijpassend advies uit.

 

Wat kan MapXact voor u betekenen?

Meer weten of hulp nodig bij het in beeld brengen van de ondergrond? Neem geheel vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

    Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

    Gerelateerde berichten