icon-gemeenten

MARKT

Steden & Gemeenten
icon-locatie

LOCATIE

Amsterdam
icon-klant

KLANT

Gemeente Amsterdan
icon-metingen

METINGEN

Boven- en ondergronds

Het is onhygiënisch, het stinkt en ziet er onverzorgd uit: afval op straat. Ondergrondse containers zijn een prachtige oplossing, maar graven doe je niet zomaar even. De gemeente Amsterdam vroeg MapXact te zoeken naar geschikte locaties. Met behulp van mobile mapping en grondradartechniek bracht MapXact de bovengrondse- én de ondergrondse infrastructuur in kaart.

GESCHIKTE PLEK VOOR CONTAINERS: BOVEN- OF ONDERGRONDS?

Zelfs in de Tweede Kamer ligt dit onderwerp geregeld op tafel: het afval in Amsterdam. De gemeente zoekt al jaren naar goede plekken voor afvalcontainers. Juist in de hoofdstad, waar het altijd druk is en veel toeristen komen, zie je vaak vuilnis op straat. Niet alleen de bovengrondse infrastructuur van de stad is dichtbebouwd. Vanwege de vele kabels en leidingen, oude bomen en kademuren is ook de ondergrond van Amsterdam aardig vol. Maar hoe vind je geschikte plekken voor containers als er zo weinig ruimte over is?

BOVENGRONDSE INFRASTRUCTUUR IN KAART MET MOBILE MAPPING

MapXact brengt eerst de bovengrondse infrastructuur in kaart. Welke plekken zijn geschikt voor containers? We creëren een helder beeld van de huidige situatie met behulp van mobile mapping, een techniek waarbij we razendsnel 360 graden foto’s en 3D-scans van de omgeving maken.

GESCHIKTE LOCATIES ONDERGRONDS MET GRONDRADARONDERZOEK

Om vervolgens ook de ondergrondse infrastructuur van Amsterdam te bekijken, maakt MapXact gebruik van grondradaronderzoek. Hierbij scannen we tot vier meter onder de grond om te zien of er ruimte is en wat de gevolgen zijn van graven op die plek.

GRONDRADARTECHNIEK IN ONTWIKKELING

Momenteel is MapXact druk bezig met het doorontwikkelen van de grondradartechnieken. Zo hopen we in de nabije toekomst ook rekening te kunnen houden met bijvoorbeeld fundatieresten, hoge waterstand en boomwortels tijdens onderzoek.

DE VOORDELEN VAN MAPXACT VOOR GEMEENTE AMSTERDAM:
  • Geschikte locaties voor afvalcontainers in kaart, zowel bovengronds als ondergronds
  • Exact in beeld wat graven op een bepaalde plek met zich meebrengt
  • Gericht en efficiënt plannen en begroten van het project
  • Voorkomen van schade en de daarbij behorende kosten
  • Een bijdrage aan het oplossen van het afvalprobleem in Amsterdam
WAT KAN MAPXACT VOOR U BETEKENEN?

Benieuwd hoe MapXact u kan helpen met het in kaart brengen van de onder- en bovengrondse infrastructuur? We vertellen u graag over de mogelijkheden.

3D-boven-en-onderl