icon-ondergronds

MARKT

Ondergrondse Infrastructuur
icon-locatie

LOCATIE

Velsen-Noord
icon-klant

KLANT

Nuon / TATA Steel
icon-metingen

METINGEN

Bovengronds en ondergronds

De derde stoeptegel van links? Daaronder ligt op drie meter diepte een kabel met een diameter van circa 1 meter. MapXact brengt kabels en leidingen met grote nauwkeurigheid en razendsnel in kaart. Zo ook voor Nuon. We creëerden een 3D-visualisatie van de ondergrond en bovengrond. We hielpen Nuon zo aan cruciale informatie om storingen te voorkomen.

KABELS EN LEIDINGEN IN KAART

In Velsen-Noord, waar Nuon Tata Steel van energie voorziet, wordt een groot pand verwijderd. Voor Nuon van groot belang te weten wat er zich in de bodem bevindt, want er mag uiteraard niks stilvallen. Waar liggen kabels en leidingen? MapXact brengt voor Nuon in kaart wat er zich in de ondergrond van het braakliggend terrein bevindt. Dit terrein van wel tienduizend vierkante meters wordt zowel ondergronds als bovengronds razendsnel door MapXact gescand.

NAUWKEURIGE 3D-VISUALISATIE VAN KABELS EN LEIDINGEN

MapXact brengt met mobile mapping alle assets bovengronds in kaart voor Nuon. Tegelijkertijd creëren we met grondradaronderzoek een beeld van de ondergrondse infrastructuur. Deze twee werelden combineren we in een nauwkeurige 3D-visualisatie. In één oogopslag zichtbaar waar zich kabels en leidingen bevinden en hoe de bovengrond eruitziet. Tot in detail!

DE VOORDELEN VAN MAPXACT VOOR NUON:
  • Leidingen en kabels exact in beeld, tot op de centimeter nauwkeurig wat betreft locatie, diepte en diameter
  • Voorkomen en gericht oplossen van storingen
  • Voorkomen van schade bij bouwwerkzaamheden
  • Gehele terrein visueel in kaart door de combinatie van beelden van onder én boven de grond
  • 3D-film maakt kennis van of ervaring met kaartlezen overbodig; je ziet de situatie direct zoals die is
WAT KAN MAPXACT VOOR U BETEKENEN?

Benieuwd hoe MapXact u kan helpen met het in kaart brengen van kabels en leidingen? We vertellen u graag over de mogelijkheden.