Ben jij al CROW 500-proof?

CROW 500 en MapXact

De CROW 500 heeft één missie: graafschades voorkomen door samenwerking van de volledige graafketen. Iedereen in het graafproces is verantwoordelijk voor graafschades. Maar met iedere drie minuten een graafschade, jaarlijks meer dan 45.000 graafschades en tot 38 miljoen euro aan kosten, blijken we ons onvoldoende bewust van deze verantwoordelijkheid. MapXact ondersteunt en adviseert initiatiefnemers, opdrachtgevers en netbeheerders in iedere fase om zo samen volledig CROW 500-proof te worden.

De CROW 500-richtlijn

De CROW 500 is een initiatief van de graafketen zelf. De richtlijn betreft een verdere uitwerking van het begrip zorgvuldigheid uit artikel 2 van de WIBON (Wet Informatie-Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken). Agentschap Telecom houdt namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toezicht op naleving van de WIBON. De CROW 500 is daarmee een goede handhavingstool voor het Agentschap. Ten opzichte van de vorige richtlijnen, omvat de ‘500 een duidelijke boodschap om naast proefsleuven ook andere hulpmiddelen te gebruiken om de ondergrond te bekijken, zoals een grondradar. De CROW publicatie 500 brengt praktijk en wetgeving samen en richt zich op iedereen binnen het complete graafproces, van initiatiefnemer tot netbeheerder.

Download de gratis CROW-500 richtlijn whitepaper

CROW 500-proof worden, hoe doe je dat? Lees alles over de CROW 500 richtlijn in MapXact’s whitepaper.

  De fases van de CROW 500

  De CROW 500 richt zich op vijf fases waarin elke ketenpartner een rol heeft. Houdt één van de partijen zich niet aan de richtlijn, dan breekt de keten. Het resultaat van de ene fase is de voorbereiding voor de andere fase. Daarom is de gezamenlijke verantwoordelijkheid zo enorm belangrijk.

  1. Initiatieffase – tijd en budget

  In deze fase dient de initiatiefnemer van het project tijd en budget beschikbaar te stellen om ervoor te zorgen dat schade aan kabels en leidingen voorkomen wordt. Een schatting nodig voor de investering en het tijdsbestek? MapXact ondersteunt de initatiefnemer hierbij graag.

  2. Onderzoeksfase – risico-inventarisatie

  De initiatiefnemer dient volgens de CROW 500 een oriëntatieverzoek Klic bij het Kadaster te doen en een risico-inventarisatie te maken. MapXact maakt op basis van alle beschikbare informatie een heatmap die alle risico’s in kaart brengt. Van kabels en leidingen tot boomwortels: met een risico-inventarisatie zorg je ervoor dat je op voorhand goed weet waar de risico’s in de ondergrond zitten.  

  3. Ontwerpfase – maatregelenplan en kabels en leidingen lokaliseren

  In de ontwerpfase stelt de ontwerper een maatregelenplan op aan de hand van de risico-inventarisatie in fase 2. Daarna dient de ontwerper de kabels en leidingen te lokaliseren. MapXact adviseert graag welk middel past bij het project. Denk hierbij aan proefsleuven, een grondradar of de spuitlans. We kunnen dit ook uitvoeren en zo verifiëren en vergelijken we de gegevens van de KLIC. Zo ontstaat er een compleet beeld van de ondergrond. Een goede basis voor een maatregelenplan.

  4. Werkvoorbereiding fase – werkinstructies en graafmelding

  De grondroerder zorgt in deze fase voor een vertaling van maatregelenplan naar werkinstructiesMapXact kan meehelpen bij het schrijven van de werkinstructies. Zo kan er later in het werkveld direct geanticipeerd worden op de huidige situatie van de ondergrond. De grondroerder doet in deze fase ook een graafmelding, oftewel een KLIC-melding.

  graafschades voorkomen

  Ben jij al CROW 500-proof? Download onze whitepaper en doe de check.

  Door de CROW 500-richtlijn na te leven, kunnen we samen graafschades voorkomen. Weet jij wat jouw rol is binnen de graafketen? En in hoeverre leef je de richtlijn al na? Download de whitepaper van MapXact. We vertellen over de richtlijn en hoe we jou kunnen helpen om te voldoen aan de CROW 500. Doe de check en ontdek hoe CROW 500-proof jij bent. We bespreken de verantwoordelijkheden per fase in het graafproces en bieden handvaten met een handige checklist.

   null

   Wat onze klanten zeggen

   MapXact is betrokken bij diverse projecten in verschillende markten. Tot onze klanten behoren onder andere netbeheerders, overheidsinstanties en telecomproviders.

   Hulp bij naleven CROW 500-richtlijn?

   Kom je er niet uit of heb je vragen over de CROW 500? Neem gerust contact op voor gratis advies. We helpen je graag verder met het naleven van de richtlijn!

    Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga akkoord met de algemene voorwaarden.