MISSIE

MapXact combineert Mobile Mapping, 3D-scanners en grondradartechnologie met unieke software om de wereld zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, overheden, nutsbedrijven, telecom operators en organisaties in rail, bouw, civiel en infrastructuur. Onze data en oplossingen helpen hen om:

  • Schades en calamiteiten te voorkomen;
  • De beste omgevingskeuzes te maken;
  • Betere voorspellingen te kunnen doen;
  • Efficiënter te ontwerpen en te bouwen;

Wij innoveren continu met als doel onze klanten nog beter te kunnen bedienen. We stellen hoge eisen aan onze mensen en bieden veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Onze aandeelhouders zien MapXact als een organisatie met overduidelijke toegevoegde waarde voor overige VolkerWessels bedrijven en als een investering in de toekomst.

VISIE

Over tien jaar hebben we Europa in 3D in beeld. De bovengrond is in z’n geheel tot op de centimeter nauwkeurig in kaart gebracht. Op doorslaggevende plaatsen waar gegraven is of gegraven moet worden,  leveren wij een compleet beeld van de ondergrond. Met deze enorme database bedienen we twee doelgroepen;

  • Klanten die onze foto’s en 3D-scandata willen gebruiken, raadplegen de databibliotheek op onze website en downloaden tegen een redelijke vergoeding onze data. Hiermee bereiken we een zeer grote doelgroep. Dit zijn zowel particulieren, organisaties als overheden.
  • Door de data te bewerken en te combineren met onze unieke software en algoritmen kunnen we voor corporate klanten, gemeenten en overheden oplossingen bieden die direct waarde toevoegen.

Om ons doel te verwezenlijken scannen we de omgeving op klantvraag en op eigen initiatief. We zijn gestart in de grote steden en als een olievlek breidt onze 3D-dataset verder uit.