LET OP!  CROW 500 verplicht per 2022

Ben jij al CROW 500-proof?

De tijd dringt. Vanaf 2022 moet elke partij binnen de graafketen aan de CROW 500-richtlijn voldoen. MapXact biedt de hulpmiddelen om dit doel te bereiken.

MapXact staat voor veilig en efficiënt uitvoeren van grondwerkzaamheden. Wij maken het onzichtbare zichtbaar voor onze opdrachtgevers. Wij combineren alle beschikbare data over wat zich in de ondergrond bevindt met data van uit onze scanonderzoeken. Dat geeft goed inzicht in potentieel risicovolle punten en optimale tracés. Werkelijk fysiek graven blijft tot het minimum beperkt. Je krijgt snel een volledig en adequaat beeld van de ondergrond.

Onze oplossingen

MapXact heeft een proces ontwikkeld dat elke organisatie binnen de graafketen helpt volgens de CROW 500 richtlijn te werken tegen minimale kosten. Drie oplossingen spelen daarin de hoofdrol. Deze zijn zowel samen als afzonderlijk af te nemen:

page5-icon1

Risico-
inventarisatie

page10-icon5

Lokaliseren kabels
en leidingen met
grondscanner

page5-icon3

Maatregelenplan en
werkinstructie

Projectverhalen

Ontdek hieronder hoe wij andere klanten hebben geholpen.

Risico-inventarisatie

Ken de risico’s van je productgebied. Kies onze risico-inventarisatie.

MapXact levert:

  • Een digitale risicokaart die online te raadplegen is
  • Een overzicht van de kabels en leidingen incl. risicoprofiel in het projectgebied
  • Onderbouwde berekening van daadwerkelijke risicogebieden
  • Project specifiek advies over lokaliseringsmogelijkheden
  • Mogelijkheid tot nader digitaal onderzoek met onze grondradar

Wat onze klanten zeggen

MapXact is betrokken bij diverse projecten in verschillende markten. Tot onze klanten behoren onder andere netbeheerders, overheidsinstanties en telecomproviders: