Graafschades voorkomen

Er ontstaan per jaar zo’n 40.000 graafschades in Nederland. Elke drie minuten gaat het mis. De directe kosten hiervan lopen volgens het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO) jaarlijks op tot 33 miljoen euro. De grondradar die MapXact samen met Gasunie ontwikkelt, voorkomt graafschades. Het doel? Het aantal graafschades terugdringen tot praktisch nul.

Grondradar voorkomt graafschade

De veiligste en goedkoopste manier om graafschade te voorkomen? Niet graven! Met behulp van de grondradar is het mogelijk om veilig en goedkoop in de grond te kijken zonder daadwerkelijk te graven. De grondradar maakt met behulp van elektromagnetische golven een doorsnede van de ondergrond. Dit gaat tot wel acht meter diepte. Het graven van een proefsleuf is niet meer nodig. De grondradars die nu al op de markt zijn, kunnen echter niet in alle grondsoorten uit de voeten. Klei, löss en ondergrondse waterlagen geven vaak problemen. Daarnaast zijn de beelden vaak niet compleet en zijn ze moeilijk te interpreteren voor niet-professionals.

Nul graafschade met 3d-grondradartechniek

Graafschades voorkomen met een compacte grondradar waarmee je letterlijk door de grond kunt kijken. MapXact en Gasunie werken samen aan de ontwikkeling van 3D-grondradartechniek. Ze creëren een compacte Ground Penetrating Radar (GPR) die met behulp van radarbeelden de ondergrond in beeld brengt. Het geheim achter de grondradar? Een combinatie van speciaal ontwikkelde software, waaronder augmented reality. Zo lokaliseert MapXact veilig en ongestoord kabels en leidingen. Minder overlast voor de omgeving tegen minder kosten.

Gebruiksvriendelijk besturingssysteem

Het besturingssysteem van de grondradar van MapXact is gebruiksvriendelijk. Zo zijn resultaten zeer nauwkeurig en eenvoudig uit te lezen. Dit betekent dat straks iedereen met minimale kennis van grondradartechniek het systeem kan bedienen en de resultaten direct kan gebruiken. De grondradar lokaliseert bestaande kabels en leidingen. Zo voorkom je graafschade.

Graafschades voorkomen voor maatschappelijk belang

Het voorkomen van graafschades heeft niet alleen een economisch belang, maar ook een groot maatschappelijk belang. Bij beschadigingen aan het gastransportnet zijn de risico’s voor de omgeving groot. Daarom is in de Wet Informatie uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) een aparte zorgplicht opgenomen voor netbeheerders. Bij graafwerkzaamheden zijn zij verplicht om de grondroerders te informeren over de exacte ligging van het net. Toch gebeuren er jaarlijks incidenten met graafschade. Dit komt doordat kabels en leidingen net anders liggen dan gedocumenteerd staat. Enige twijfel over de exacte ligging van kabels of leidingen? 3D-grondscantechniek kan snel uitsluitsel geven als leidingen niet gedocumenteerd zijn.

Totale schadekosten

De totale kosten per jaar door graafschade.

Graafschade in euro's per jaar

Graafmeldingen en graafschades

Aantal graafmeldingen in verhouding tot het aantal schades.

grafiek graafmeldingen en graafschades

Sluit je aan voor nulgraafschade

De ambitie van Gasunie en MapXact is helder: graafschade voorkomen in heel Nederland. Hiervoor is de gezamenlijke inzet nodig van grondroerende partijen en netbeheerders. Om de ambitie kracht bij te zetten is dit initiatief opgericht: Nulgraafschade. Het doel is tweeledig. Enerzijds delen we informatie over de ontwikkelingen rondom de 3D-grondscantechniek. Anderzijds willen we partijen enthousiast maken om zich aan te sluiten en een bijdrage te leveren. Zo kunnen we het aantal graafschades terugdringen in Nederland.

    Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

    NULGRAAFSCHADE IS EEN INITIATIEF VAN