icon-gemeenten

MARKT

Steden & Gemeenten
icon-locatie

LOCATIE

Leiden
icon-klant

KLANT

Gemeente Leiden
icon-metingen

METINGEN

Ondergronds

Voor de aanleg van een nieuw hoofdriool vraagt de gemeente Leiden aan MapXact om de ondergrond van een aantal straten in de stad te onderzoeken. Met behulp van de grondradar creëren we een nauwkeurig beeld van de ondergrond voor de gemeente. We lokaliseren kabels, leidingen én boomwortels, zodanig dat er op een veilige manier een nieuwe locatie voor de pompput kan worden bepaald.

 

Wat bevindt er zich onder de straten van een bestaande woonwijk in Leiden? Dat vraagt de gemeente Leiden zich ook af voor een aantal verzakte woningen aan de Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan. Wanneer de verzakking tot een probleem met de rioolafvoer leidt, dient de gemeente een nieuw riool aan te leggen. Een riool wat diep in de grond moet komen tussen vele kabels en leidingen. Het is voor de gemeente van groot belang om een exact beeld van de ondergrond te creëren. Wat ligt er aan boomwortels, kabels, leidingen?

 

Bereikbaarheid en boomwortels beschermen

Waar de gemeente normaal gezien met proefsleuven werkt, is er voor dit project bewust gekozen voor de grondradar. De drukke straat moet vanwege de ligging van een school én de toegankelijkheid van hulpdiensten altijd bereikbaar zijn. Een wegafzetting, die nodig is voor proefsleuven, is daarom niet mogelijk. De bereikbaarheid van de straat is niet de enige reden waarom de gemeente Leiden kiest voor de grondradar. In de straat bevinden zich belangrijke bomen waar de gemeente veel waarde aan hecht. Met proefsleuven is de kans op beschadiging van de boomwortels groot.

 

Klic komt niet overeen met grondradargegevens

De grondradar scant de ondergrond van de straten nauwkeurig zonder overlast, wegafzettingen of graafwerkzaamheden. Naast alle kabels en leidingen brengt MapXact ook alle boomwortels precies in kaart voor de gemeente. De gemeente gebruikt de eigen digitale ondergronden, de Klic-gegevens én de bevindingen van de grondradar om tot een gedegen beeld te komen van de ondergrond. Op een aantal punten komt de Klic niet overeen met de grondradar. Precies op deze plekken is er rekening gehouden met de grondradargegevens. Zo zijn er twee glasvezelkabels verlegd om de pompput en rioolput veilig te kunnen plaatsen zonder graafschade. De grondradargegevens kunnen de meest veilige en ideale positie voor de nieuwe putten bepalen.

 

Grondradar kijkt door het water heen

De gemeente is zeer blij met de resultaten van de grondradar. Daar speelt het extra element water een grote rol in. Leiden als stad heeft een zeer kleine marge tussen het maaiveld en het grondwater. Waar dat in Utrecht twee meter is, is dit in Leiden slechts 60 centimeter. Het is voor de gemeente daarom van groot belang dat de grondradar dieper dan het grondwater kan kijken. De gemeente is zeer tevreden dat dit is gelukt.

 

De voordelen van MapXact voor stedelijk grondradaronderzoek:

  • Geen overlast, wegafzetting of graafwerkzaamheden
  • Snel en nauwkeurig beeld van de ondergrond
  • Lokaliseert kabels, leidingen en andere objecten, zoals boomwortels

 

Wat kan MapXact voor u betekenen?

Benieuwd hoe MapXact u kan helpen met een grondradaronderzoek in de stad? Vul het contactformulier in. We vertellen u graag over de mogelijkheden.

Grondradaronderzoek gemeente leiden
Gemeente leiden grondradaronderzoek
logo gemeente leiden