mapxact-grondradaronderzoek-gemeente-leiden

Wanneer de gemeente Leiden een nieuw hoofdriool in een bestaande woonwijk van de stad moet aanleggen, schakelen ze de hulp in van MapXact voor een grondradaronderzoek. Wat bevindt zich onder de straten aan kabels, leidingen en boomwortels? De grondradar maakt een complete scan van de ondergrond. Het resultaat? “We vonden zo de meest ideale positie voor de pompput en verlegden twee kabels die in de weg lagen”, aldus projectcoördinator Raijmond Staneke van de gemeente Leiden.

 

Grondradaronderzoek voor een nieuw hoofdriool

Langzaamaan verzakken de woningen aan de Mariënpoelstraat en Boerhaavelaan in Leiden. Dit veroorzaakte een probleem met de rioolafvoer. Het water liep niet meer goed af, omdat het anderhalf meter diepe hoofdriool niet langer dieper lag dan de woningen. Gemeente Leiden diende een nieuw hoofdriool aan te leggen. “Het riool moest een stuk dieper in de grond komen tussen de kabels en leidingen”, vertelt Raijmond. “We wilden daarom exact weten wat we tegen konden komen in de ondergrond met een grondradaronderzoek.”

Niet graven, geen wegafzetting

Een grondradaronderzoek bleek in deze straten een goede keuze. “Normaal graven we proefsleuven, maar dat kon hier niet. Een wegafzetting van de straten was namelijk niet zomaar mogelijk, vanwege de drukke school die zich hier bevindt. Daarnaast moesten er hulpdiensten te allen tijden door de straat kunnen”, aldus Raijmond. Met de grondradar werd de complete ondergrond gescand zonder wegafzetting én zonder te hoeven graven.

 

“De grondradar bracht precies in kaart waar de boomwortels lagen”

 

Exact alle boomwortels in kaart

Een andere belangrijke reden om de grondradar in te zetten, waren de bomen in de straat. Gemeente Leiden hecht veel waarde aan gezonde bomen in de stad. Het is daarom van groot belang dat de boomwortels in de straten niet geraakt worden. Raijmond: “Proefsleuven wilden we niet, want daarmee is de kans groot dat we wortels beschadigen. De grondradar bracht precies voor ons in kaart waar de boomwortels lagen.”

grondradaronderzoek-gemeente

De vijf meetlocaties in de Boerhaavelaan en Mariënpoelstraat. Bron: Google Earth

Grondradar scant door grondwater heen

De grootste trigger om de grondradar in te zetten voor dit project? Dat was volgens Raijmond de mogelijkheid van de grondradar om dieper dan het grondwater te kijken. “De stad Leiden heeft het probleem dat er veelal maar 60 centimeter tussen het maaiveld en het grondwater zit. Dat is weinig, want in Utrecht is dit verschil bijvoorbeeld al twee meter. Ik was daarom erg blij om te horen dat de grondradar door het water heen kijkt.”

Eigen data vergelijken met de Klic

Mede vanwege de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) dient de gemeente de liggingsgegevens goed op orde te hebben. De gemeente gebruikt hiervoor Klic-gegevens en legt deze over de eigen digitale ondergronden, zoals de huisaansluitingen van riolen. Met de bevindingen van de grondradar ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van de ondergrond.

grondradaronderzoek-gemeente-leiden

De resultaten van de grondradar in één overzicht met de bestaande gegevens

 

Radarbeelden wijken af van Klic

De grondradarbeelden van de twee straten bleken op een aantal punten niet overeen te komen met de Klic. “Deze bevindingen hebben we gedeeld met de aannemer die de hoekbox voor de rioolput plaatste. Zo kon hij rekening houden met de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen.” In de uitvoering blijkt dat de gegevens van de grondradar goed overeenkwamen met de werkelijkheid. De hoekbox en de rioolput konden zo zonder graafschade worden geplaatst.

“Met de bevindingen van de grondradar hebben we twee glasvezelkabels in het voortraject verlegd”

 

Resultaat van de grondradar

Gemeente Leiden is zeer geholpen is met de resultaten van de grondradar, vindt Raijmond. “Het onderzoek en de uitwerking is keurig gedaan”, geeft hij aan. “Met de bevindingen van de grondradar hebben we twee glasvezelkabels in het voortraject verlegd om de pompput en rioolput te kunnen plaatsen. Naast de glasvezelkabels hebben we niks hoeven verleggen. We vonden met de grondradargegevens de meest ideale positie voor de pompput.”

Civieltechnische kennis achter de kar

Volgens Raijmond is het zeer bepalend wie er achter de grondradar loopt. “De bestuurder dient civieltechnische kennis te hebben. Tijdens het lopen ziet hij lijntjes op zijn beeldscherm. Het zou mooi zijn als hij direct kan interpreteren wát die lijntjes voorstellen. Staat er een elektriciteitskast? Dan ligt er hoogstwaarschijnlijk een elektriciteitskabel. Ziet hij een pijp naar beneden lopen? Ergens zal een waterleiding of PVC-buis liggen. Aan de man achter de grondradar is het de taak om deze punten te interpreteren en zo niets te missen in de ondergrond.”

Input is zeer belangrijk

De grondradar zo effectief mogelijk inzetten, heeft ook veel te maken met de juiste input aanleveren bij MapXact, vindt Raijmond. “Definieer de uitvraag goed”, begint hij. “Leg uit wat je precies wil weten en deel wat je al weet met MapXact. Waar liggen de leidingen en kabels volgens de eigen gegevens? Het beste zou zijn als de bestuurder van de grondradar een kick-off meeting heeft met de projectleider. Dan wordt direct duidelijk wat het verwachtingspatroon is van het grondradaronderzoek. Zo weet je precies waar je aan toe bent.”