DE NIEUWE DIMENSIE IN METEN

Succesverhaal

VolkerHighways in Engeland positief over de bevindingen van de grondradar

In Engeland gaf MapXact begin 2020 een demonstratie aan wegbeheerder VolkerHighways Ldt. Op drie testlocaties scande MapXact de ondergrond met de grondradar. De reactie van VolkerHighways op de resultaten van het grondradaronderzoek is uiterst positief. De bevindingen van de grondradar blijken zeer accuraat.   VolkerHighways is wegbeheerder in regio Londen…

Zonnepanelen plaatsen met een ondergronds virtueel palenplan

Wanneer GroenLeven bij rioolwaterzuiveringen Leeuwarden en Kootstertille zonneparken wil laten plaatsen, checkt MapXact de ondergrond. Waar kunnen de palen waarop de zonnepanelen komen te staan de grond in? Liggen er kabels en leidingen in het gebied die op de Klic en in de netwerkadministratie niet vermeld staan? MapXact komt met…

De grondradar: een essentieel hulpmiddel bij de CROW 500

De CROW 500-richtlijn heeft één duidelijk doel: graafschades voorkomen door samenwerking van de graafketen. Het Kabel en Leiding Overleg (KLO), de wetgever en toezichthouder zetten zich hard in om de graafketen vóór 2022 CROW 500-proof te maken. Theo Ellenbroek schreef mee aan de CROW 500. Hij is lid van het…

Zand, klei of löss? Zo presteert de grondradar per grondsoort

Als onderdeel van het aanbestedingstraject van Gasunie doet MapXact een examen. Vijf locaties, vijf grondsoorten en vijf verschillende omstandigheden. Hoe presteert de grondradar? Hoewel MapXact helaas niet op alle onderdelen boven de acht scoort en daarom niet slaagt, zijn de resultaten veelbelovend. Waarom slaagt het in de ene grondsoort glansrijk?…

Minder proefsleuven met de grondradar bij glasvezelproject

Den Haag krijgt supersnel internet. VolkerWessels Telecom legt in samenwerking met T-Mobile en Primevest Capital Partners een glasvezelnetwerk aan in de Haagse wijk Segbroek. In het vooronderzoek van de aanleg scant MapXact de ondergrond. Met succes: ‘De grondradar heeft een meerwaarde, vooral voor het inzichtelijk maken van de ruimte die…

Exacte revisiemeting van glasvezelkabel met de grondradar

In opdracht van VolkerWessels Telecom verzamelt MapXact met een revisiemeting de gegevens voor 90 nieuwbouwlocaties in Nederland. Het inschakelen van de grondradar resulteert in een snelle en nauwkeurige oplevering van de nieuwe liggingsgegevens van glasvezelkabels. VolkerWessels Telecom is momenteel verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezelkabel bij 90 nieuwbouwprojecten in Nederland.…

“Als bonus vond de grondradar een PVC-leiding”

Eén ding is zeker: er ligt een waterleiding. Maar hoe diep ligt deze leiding? En wat is de diameter ervan? In het voortraject van een verificatieopgraving is het belangrijk de ondergrondse infrastructuur te onderzoeken. Gasunie schakelde MapXact in voor het bodemonderzoek in de omgeving Veldhoven. Niet alleen bepaalde de grondradar…

WIBON: VAN TEKENING NAAR NAUWKEURIG DIGITAAL BEELD VAN DE ONDERGROND

Digitaal én in vectorformaat. De liggingsgegevens van alle huisaansluitingen moeten sinds de invoering van de WIBON op 1 juli 2018 verplicht op deze manier voorhanden zijn in het Kadaster. Liander zorgt daarom zo snel mogelijk voor de digitalisatie en vectorisatie van huisaansluitingen door heel Nederland. De netbeheerder schakelt MapXact in…

“WE VONDEN ZELFS LEIDINGEN DIE OP DE KLIC NIET AANWEZIG WAREN”

Een gasleiding met een afwijking van 25 meter ten opzichte van de Klic? In Salland blijkt de ligging van kabels en leidingen niet geactualiseerd. VolkerWessels Telecom legt in dit buitengebied honderden kilometers glasvezel aan. Geen gesneden koek, want een normale glasvezelklus vindt plaats in binnenstedelijke gebieden. Ze schakelen MapXact in…

WARMTENET AANLEGGEN? IN EEN PAAR UUR TIJD DE COMPLETE BOVENGROND IN KAART

Binnen een paar uur een complete projectlocatie voor een warmtenet in kaart brengen. En dat in de vorm van een nauwkeurige puntenwolk die tot op de centimeter nauwkeurig is. Voor het aanleggen van een warmtenet in de gemeente Zaanstad laat Visser & Smit Hanab de bovengrondse omgeving scannen door MapXact.…