Bij de aanleg van glasvezelkabels voor T-Mobile vraagt VolkerWessels Telecom ondersteuning van MapXact. Hier lokaliseert MapXact in eerste instantie kabels en leidingen op kritische punten. Dat niet alleen: ze starten met een pilot om de gelegde kabels en leidingen digitaal in te meten met de grondradar. Dit biedt VolkerWessels Telecom live en nauwkeurig een overzicht van de nieuwe situatie in de grond.

 

VolkerWessels Telecom verzorgt voor T-Mobile de aanleg van glasvezel voor ongeveer 350.000 woningen in Den Haag. In eerste instantie schakelt VolkerWessels Telecom de hulp in van MapXact voor het lokaliseren van kabels en leidingen met de grondradar. Projectleider Steef Hofland van VolkerWessels Telecom: “Op bepaalde kruisingen in het project moeten we persingen maken. We slaan hiervoor een stalen buis onder de weg door of maken een gestuurde boring. MapXact heeft met de grondradar op kritische punten ondergronds gekeken of er kabels of leidingen liggen. Dat zijn bijvoorbeeld punten waar we de weg wilden kruisen of waar we de boormachine wilden inzetten. Door dit met de grondradar te bekijken, hebben we minimale kans op schade aan kabels en leidingen. Schadepreventie dus.”

 

Proefsleuven en grondradar als combinatie

Om tot een gedegen beeld van de ondergrond te komen, onderzoekt VolkerWessels Telecom de ondergrond met meerdere meetmiddelen. “Proefsleuven zijn nu eenmaal inherent aan het werk. We gebruiken ze vooral op de langsleuf om te controleren of de KLIC klopt. Als deze afwijkt, dan melden we dit”, vertelt Steef. “Bij gestuurde boringen keken we voorheen vanaf papier wat er in de grond lag, omdat proefsleuven hier niet mogelijk zijn. Als er dan een afwijkende KLIC was, hadden we een probleem. Dat is het mooie van MapXact. De grondradar maakt het mogelijk om de ondergrond bij gestuurde boringen nauwkeurig te bekijken. Dit maakt de wereld voor ons wel een stukje gemakkelijker.”

 

Pilot digitaal inmeten

Na het afronden van het civiele werk voor het eerste cluster van 131.000 woningen in Den Haag, start VolkerWessels Telecom aansluitend met een tweede cluster voor 24.000 woningen. Ook hier zet MapXact kabels en leidingen uit op plekken waar VolkerWessels Telecom wegkruisingen moet maken. Dat is niet het enige, want MapXact start hier ook met een pilot. “De grondradar brengt de kabels en leidingen die we zelf hebben aangelegd direct in kaart. In open geulen doen we dit al langer met de landmeetstok. Met de grondradar is het nu ook mogelijk om onder dichtgegooide geulen de ondergrond nauwkeurig in kaart te brengen”, vertelt Steef. MapXact verwerkt de grondradardata in GIS. “We kunnen live volgen waar MapXact is met inmeten. Het is een goed systeem.” MapXact zet de verwerkte data door aan de engineeringsafdeling van VolkerWessels Telecom. Zij zetten dit om in een revisie, inclusief maten, meters en andere gegevens.

 

Nauwkeurige KLIC

De ingewonnen data zet VolkerWessels Telecom in voor meerdere doeleinden. “We leveren hiermee een betrouwbare revisie voor de KLIC. Alles wat we graven, moet uiteraard in de KLIC geregistreerd worden. Zo zorgen we ervoor dat diegene die na ons gaat graven, weet waar er glasvezelkabel ligt en geen graafschade maakt.” Steef geeft aan dat de digitale metingen van MapXact een tweede belangrijk functie heeft. “We gebruiken deze informatie ook om de wekelijkse productie van de aannemer nauwkeurig te meten. De aannemer graaft en meet een X-aantal meters geul, waarvan een specifiek aantal meters klinkers, tegels of gazon. Met MapXact hebben wij vergelijkingsmateriaal voor de ingemeten meters naar de aannemer toe. We zien direct of de materiaalstaat die de aannemer aanlevert overeenkomt met onze data. Over het algemeen zijn de ingemeten meters die MapXact meet, leidend voor de afrekening met de aannemer.”

 

Plezierige samenwerking

Steef is te spreken over de samenwerking en de flexibiliteit van MapXact. “In het begin hebben we veel gesprekken gevoerd met MapXact over de data die ze kunnen aanleveren. We wilden het net wat anders en daar werd heel flexibel op geacteerd. We hebben nu een redelijk goed eindproduct. Misschien dat we er nog wat op bijstellen, maar daar kijken we samen naar en dat is goed. De samenwerking is erg plezierig.”

 

Wat kan MapXact voor u betekenen?

Meer weten of hulp nodig met digitaal inmeten of het in kaart brengen van de ondergrond? Neem geheel vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

    Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga akkoord met de algemene voorwaarden.