Heel Nederland helpen verglazen, dat is het doel van business unit FttX, onderdeel van VolkerWessels Telecom. Door deze ambitie kan over een aantal jaar bijna elk huishouden in Nederland snel schakelen naar glasvezel als die behoefte er is. Het neerleggen van glasvezelkabels is alleen niet zonder risico’s. FttX schakelde MapXact in om de risico’s te inventariseren en op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan het voorkomen van graafschades.

CROW 500: hele graafketen verantwoordelijk voor schade

Sinds 1 januari 2022 is de gehele graafketen verantwoordelijk voor graafschade. En dat brengt aanzienlijke bedrijfsrisico’s met zich mee, aldus Jan Theun Ooms, projectcoördinator bij FttX. “De CROW 500-wetgeving is veel uitgebreider dan voorheen en wordt sinds kort heel strak gehandhaafd. Met torenhoge boetes als gevolg als je de regels niet naleeft. Graafschades moeten we daarom koste wat kost zien te voorkomen. Daar helpt MapXact ons gelukkig bij.”

Risico-inventarisatie op basis van impact, grondtype en historie

FttX schakelt daarom regelmatig de hulp in van MapXact als ze ergens glasvezelkabels willen leggen. Aan de hand van beschikbare data en technologie bepaalt MapXact waar in het graafgebied de risico’s zich bevinden. Van lage tot zeer hoge risico’s: alle knelpunten worden in kaart gebracht.

Onderzoekspunten scannen met grondradar

Door de risico-inventarisatie naast het ontwerp van FttX te leggen, zie je meteen welke bevindingen meer onderzoek nodig hebben. Kuipers: “Met zulke grote projecten als die van FttX is het onmogelijk om alle bevindingen uit de risico-inventarisatie te onderzoeken. Daarom bepalen we op basis van een wetenschappelijke formule waar de meest risicovolle onderzoekspunten liggen. Dat zijn de punten die we verder onderzoeken met de grondradar. Door het maken van een digitale proefsleuf met de grondradar wordt duidelijk wat er zich precies onder de grond bevindt en hoe diep de obstakels liggen. Deze informatie delen we met FttX, zodat zij hier rekening mee kunnen houden in hun graafplannen.”

Van proefsleuven naar de directe winst van een risico-inventarisatie

Deze werkwijze is nog vrij nieuw voor FttX, maar de winst is direct waarneembaar. Oscar van der Valk, projectleider bij FttX vertelt: “Eerst hadden we geen risico-inventarisatie. Aan de hand van de KLIC maakten we proefsleuven. Zo wisten we waar de kabels en leidingen lagen en waar wij glasvezelkabels konden leggen.”

Zo’n proefsleuf graven is echter niet zonder risico’s. Het laat zien hoe de situatie op één plek is, maar je ziet niet hoe het er 10 meter verderop uitziet. Meer dan eens was er dan ook directe graafschade. Van der Valk: “MapXact zorgt ervoor dat alles zo veilig mogelijk verloopt. Doordat zij vooraf de informatie in kaart brengen, worden graafschades tot een minimum beperkt, ervaren de omwonenden minder overlast en verlopen de werkzaamheden sneller. We hebben veel profijt van hun kennis. Onze samenwerking zal in de toekomst nog belangrijker worden, met oog op alle veranderende regels en de groeiende informatie die op voorhand beschikbaar is.”