zonnepark wetterskip

Wanneer GroenLeven bij rioolwaterzuiveringen Leeuwarden en Kootstertille zonneparken wil laten plaatsen, checkt MapXact de ondergrond. Waar kunnen de palen waarop de zonnepanelen komen te staan de grond in? Liggen er kabels en leidingen in het gebied die op de Klic en in de netwerkadministratie niet vermeld staan? MapXact komt met verhelderende antwoorden.

 

Op de rioolwaterzuiveringen Leeuwarden en Kootstertille van Wetterskip Fryslân installeert GroenLeven circa 6.000 zonnepanelen. Het Wetterskip benut hiermee de ongebruikte ruimte rondom de zuiveringsterreinen door zonne-energie op te wekken. De metalen palen waarop de zonneparken komen te staan, gaan ongeveer 1.50 meter de grond in. Het is belangrijk te weten wat er zich in die ondergrond bevindt. Liggen er al kabels, leidingen of andere voorwerpen op de plek van de geplande palen? Visser & Smit Hanab heeft MapXact gevraagd de Klic-gegevens en de netwerkadministratie voorafgaande de bouw te verifiëren.

 

De ondergrond onderzoeken zonder te hoeven graven

“We zochten een bedrijf dat onder de grond kon kijken en een onderzoek kon doen naar de diepteligging van de betonnen leidingen”, vertelt Nico Tamis, projectleider bij Visser & Smit Hanab. “Het eerste plan was om met proefsleuven te kijken waar we wel of geen palen konden slaan, maar we kwamen tot de conclusie dat we dit beter konden onderzoeken zonder te hoeven graven. MapXact en de grondradar waren daarvoor bij ons een natuurlijk gegeven.”

 

Virtuele palen in de grond voor de zonnepanelen

In anderhalve dag scant MapXact de twee gebieden om meer duidelijkheid te geven over wat er in de grond ligt. Met het digitale palenplan van de opdrachtgever dat al voorhanden is, onderzoekt de grondradar kritische punten binnen het gebied. MapXact laadt de digitale tekening van het palenplan in de radarsoftware van de grondradar in. “Zo zien we tijdens het veldwerk letterlijk de virtuele palen in de grond. Niet alleen de palen, maar ook de daadwerkelijke kabels en leidingen zijn te zien die zich rondom de geprojecteerde palen bevinden”, vertelt Mark Ravenstijn van MapXact. Aangezien de palen 1.50 meter de grond ingeschroefd worden, is het belangrijk de grondinformatie tot zeker die diepte zeer nauwkeurig vast te leggen. MapXact annoteert in het veld de meest kritische punten. “Deze informatie verwerken we later op kantoor tot een nauwkeurige analyse”, aldus Mark.

 

Een elektriciteitskabel die niet op de kaart staat

Het resultaat? MapXact verifieert de ligging van een aantal kabels en leidingen binnen de twee gebieden. Met deze bevestiging kunnen de partijen zeker zijn dat de palen op een veilige plek de grond in worden geschroefd. Zo vond de grondradar een elektriciteitskabel die niet op de kaart stond. Die kabel lag dichtbij de plek waar eigenlijk een paal zou komen. “Als we de kabel niet hadden ontdekt, liepen we een groot risico om de kabel te raken met het inschroeven van de stalen paal. Dat zijn vervelende dingen”, aldus Nico. Daarnaast wordt er een afwijkende ligging van een kabel geconstateerd. Dit zijn belangrijke bevindingen waardoor mogelijke graafschade uiteindelijk is voorkomen.

 

Palenplan aangepast

MapXact levert de bevindingen na een aantal dagen op een zo gebruiksvriendelijke manier bij Visser & Smit Hanab en GroenLeven aan. De ontbrekende elektriciteitskabel, de kabel met een afwijkende ligging én de geverifieerde gegevens zijn ingetekend op het aangeleverde digitale plan van de opdrachtgever zelf. Het virtuele plan kan vervolgens direct in het werkveld gebruikt worden. De palen zijn digitaal voorzien van een kleur, zodat Visser & Smit Hanab gemakkelijk aanpassingen kan maken waar nodig. Op basis van de bevindingen hebben we het plan dus aangepast”, geeft Nico aan. Het digitaal intekenen van de gekleurde palen vond ook erg handig. “Zo heeft diegene die de palen in de grond draait precies in XY-coördinaat helder of het de juiste en veilige plaats is. Als zo’n paaltje er om een of andere reden eruit wordt geschopt, heb je het nog altijd digitaal gedocumenteerd.”

 

“Om 100% zeker te zijn van de ligging van de kabels en leidingen is het handig om de grondradar te gebruiken.”

 

De grondradar scant de meest kritische gebieden

Het onderzoeken van de ondergrond kan ook met behulp van proefsleuven. Toch is er bewust gekozen voor het gebruik van de grondradar door Visser & Smit Hanab. “Met een proefsleuf bekijk je eigenlijk alleen de plek waar er kabels en leidingen zijn gelegd”, legt Nico uit. “Hierbij ga je ervan uit dat dit vijf en tien meter verder ook zo is. Pas vijftig meter verder ga je weer een proefsleuf maken. Dit zijn momentopnames. Om 100% zeker te zijn van de ligging van de kabels en leidingen is het handig om de grondradar te gebruiken. Die overal kijkt waar je specifiek de grond in wil. We hebben het omgedraaid. We controleren niet de stukken grond waar de betonnen buizen liggen, maar we bekijken met de grondradar het oppervlak waar we de grond in willen gaan met de palen. Zo weet je zeker dat je geen schade oploopt.” Mark beaamt deze ondervindingen. “De grondradar biedt het voordeel dat je op basis van netwerkadministratie zeer specifiek naar de kritische gebieden in de grond kunt kijken. Denk hierbij aan de plekken waar de palen specifiek zouden komen, of de alternatieven waar de palen zouden kunnen komen.”


Een uitstekende samenwerking

Inmiddels zijn de zonnepanelen bij rioolwaterzuiveringen Leeuwarden en Kootstertille volledig in bedrijf. Nico kijkt terug op een uitstekende samenwerking met MapXact. “We hebben goed doorgesproken hoe we het graag wilde hebben. MapXact kwam ook zelf met een aantal goede ideeën, bijvoorbeeld om de paaltjes direct digitaal een kleur te geven op de tekening.” Bekijk hier de video over het in gebruik nemen van de zonneparken.

 

Wat kan MapXact voor u betekenen?

Meer weten of hulp nodig bij het in beeld brengen van de ondergrond? Neem geheel vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

 

    Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga akkoord met de algemene voorwaarden.