DE NIEUWE DIMENSIE IN METEN

grondradar

Zonnepanelen plaatsen met een ondergronds virtueel palenplan

Wanneer GroenLeven bij rioolwaterzuiveringen Leeuwarden en Kootstertille zonneparken wil laten plaatsen, checkt MapXact de ondergrond. Waar kunnen de palen waarop de zonnepanelen komen te staan de grond in? Liggen er kabels en leidingen in het gebied die op de Klic en in de netwerkadministratie niet vermeld staan? MapXact komt met…

Vermijdbare graafschades vanaf 1 januari 2022 uitgebannen door KLO

Agentschap Telecom en het Kabel- en Leiding Overleg hebben de harde afspraak gemaakt om vanaf 1 januari 2022 vermijdbare graafschades uit te bannen en als graafketen CROW 500-proof te worden. Op dit moment gaat er meer dan 40.000 keer per jaar wel ergens een kabel of leiding kapot. Dit leidt…

Lokaliseren ondergrondse infra TenneT definitief gegund aan MapXact

MapXact gaat als één van de uitvoerende opdrachtnemers voor Hoogspanningsnetbeheerder TenneT de ondergrondse infrastructuur lokaliseren. Hiervoor is een meerjarige raamovereenkomst afgesloten. MapXact gaat zich inspannen om de doelstellingen van TenneT te realiseren. Doelstelling TenneT Het doel van dit project is om de liggingsgegevens van kabels en leidingen op de terreinen…

“ZONDER DE GRONDRADAR HADDEN WE DE WATERAFVOER NIET GEVONDEN”

Een leiding met een deukje? Aan de Provinciale weg N781 ligt zo’n leiding. Gasunie dient deze te controleren. Om de omgeving zo min mogelijk te belasten, kan de 2×2-strooks autoweg niet te lang dicht blijven. Een snelle blik in de ondergrondse infrastructuur en een snelle verificatie is daarom van groot…