graafschades voorkomen

Agentschap Telecom en het Kabel- en Leiding Overleg hebben de harde afspraak gemaakt om vanaf 1 januari 2022 vermijdbare graafschades uit te bannen en als graafketen CROW 500-proof te worden. Op dit moment gaat er meer dan 40.000 keer per jaar wel ergens een kabel of leiding kapot. Dit leidt tot onderbrekingen bij het leveren van essentiële diensten zoals internet, licht, gas en water. Tevens leiden graafschades tot onveilige situaties voor werknemers en de publieke omgeving. Veel van deze graafschades zijn te voorkomen door het naleven van de CROW 500 en het effectief inzetten van bijvoorbeeld de grondradar.

Door de deadline om de hele graafketen CROW 500-proof te hebben, creëren Agentschap Telecom (AT) en het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) een stip op de horizon voor alle betrokken partijen. MapXact sprak met Robert-Jan Looijmans, Coördinerend Specialistisch Inspecteur en Teamleider WIBON van Agentschap Telecom, over de gemaakte harde afspraken en de belangrijke rol die grondradars hierbij spelen. “Alle grondroerders, netbeheerders en opdrachtgevers realiseren zich ook steeds meer dat zij van de vermijdbare graafschades af willen. Graafschades leiden tot problemen zoals onveilige werksituaties, het betalen van herstelkosten van graafschades, vertraging met projecten of zelfs imagoschade.“

“Door te voorkomen dat de continuïteit van essentiële diensten zoals internet, gas, water en licht niet in gevaar komen door graafschades zorgt de hele graafketen voor een productiever Nederland en creëren ze een veilige werk- en leefomgeving.”

“Grondradar is van groot belang”

Robert-Jan verwacht dat de grondradar een belangrijk onderdeel wordt bij het naleven van de CROW 500 en het voorkomen van graafschades. “De grondradar is vooral van groot belang bij twee fases van bouwprojecten:

  1. Bij de opdrachtvoorbereiding in bijvoorbeeld de ontwerpfase. Kunnen de bedachte graafwerkzaamheden wel uitgevoerd worden op basis van wat er in de grond ligt?
  2. Op het moment dat de grondroerder de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur vast moet stellen voordat ze de graafwerkzaamheden starten.

“Vooral punt twee gebeurt in de praktijk nog in onvoldoende mate”, vindt Robert-Jan. “Er wordt wel eens een proefsleuf gegraven zonder hierbij de feitelijke ligging van alle kabels en leidingen in de ondergrond voldoende te bepalen. Dat kan niet. De feitelijke ligging bepalen is verplicht en een heel belangrijk aspect ter voorkoming van graafschades.”

CROW 500 als nieuwe norm voor de graafketen

“De CROW 500 beschrijft eigenlijk het ideale graafproces”, geeft Robert-Jan aan. De opdrachtgevers dienen van tevoren na te denken over waar ze grondroerders naartoe sturen en wat ze moeten doen om de leveringszekerheid te garanderen. “Ons vertrouwen is ook dat de CROW 500 de nieuwe norm wordt voor de graafketen. Dit komt mede doordat de graafketen de CROW 500 zelf geschreven heeft. Hier is eigenlijk geen ambtenaar aan te pas gekomen.” Er zijn volgens Robert-Jan een aantal belangrijke zaken nodig om de CROW 500 juist na te leven.

De opdrachtgever moet:

  1. Voldoende geld en tijd reserveren om de voorgenomen graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en/of uit te voeren
  2. Een risico-inventarisatie opstellen waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster
  3. Een maatregelenplan opstellen op basis van controle van de feitelijke ligging in relatie tot de vastgestelde conflicten bij de risico inventarisatie

De grondroerder moet:

  1. Het maatregelenplan vertalen naar een werkinstructie voor het graafteam
  2. Er op toe zien dat de maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd

Samen graafschades voorkomen 

Agentschap Telecom is de toezichthouder van de informatie-uitwisseling van bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). AT richt zich op het voorkomen van graafschades, waardoor de continuïteit van essentiële diensten zoals internet, gas, water en licht verbeterd wordt. Ze creëren een gezondere omgeving voor werknemers binnen de graafketen. Door te voorkomen dat de continuïteit van de essentiële diensten wordt onderbroken, dragen zij bij aan een productiever Nederland en creëren ze een veiligere werk- en leefomgeving.

 

Wat kan MapXact voor u betekenen?

Meer weten of hulp nodig bij het in beeld brengen van de ondergrond? Neem geheel vrijblijvend contact op via onderstaand formulier.

 

    Ik heb de Privacy Policy gelezen en ga akkoord met de algemene voorwaarden.