Grondradaronderzoek is essentieel en kan ook in en rondom de haven plaatsvinden. Zo bewijst dit project in de Friese en Groningse Veerhavens. Deze havens zijn van groot belang in de verbinding met de Waddeneilanden. Daarom moeten werkzaamheden in deze gebieden goed voorbereid worden. MapXact hielp hier uiteraard graag bij en heeft in opdracht van zusteronderneming Aveco de Bondt de kabels en leidingen bij de Veerhavens in kaart gebracht. Om te beginnen bij Veerhaven Holwerd.

Graafschades voorkomen met kennis

Grondradaronderzoek is essentieel, ook voor de Veerhavens. Doordat we voor Aveco de Bondt in kaart hebben gebracht wat zich in de ondergrond bevindt, waren zij in staat goed voorbereid aan het project te beginnen. Eventuele schades aan kabels en leidingen kunnen grote gevolgen hebben voor de haven. Systemen kunnen daardoor falen, waardoor ook de boten stil komen te liggen. Voor Veerhaven Holwerd betekent dit dat de boten niet meer naar Ameland kunnen varen. Iets wat we dus ten alle tijden willen voorkomen.

‘CROW 500-proof’ graven

In totaal bracht MapXact alleen al voor Veerhaven Holwerd 8000m2 aan (onder)grond in kaart. Een mooie uitdaging voor twee engineers die hier ongeveer een dag over doen. In de afgelopen jaren zijn veel kabels en leidingen geplaatst in dit gebied, maar niet verwerkt in tekeningen. Doordat wij Aveco de Bondt assisteren en deze kabels en leidingen in kaart brengen, kunnen zij vervolgens ‘CROW 500-proof’ graven. Dit pakken wij aan door allereerst met de grondradar data binnen te halen. De grondradar stuurt dan tijdens het scannen een signaal de grond in. Zodra het signaal iets raakt, gaat deze terug en verschijnt er op het scherm van de radar een hyperbool. Zodra we hebben vastgesteld wat er ligt en hoe diep dit ligt, werken we dit uit in een digitale tekening. In combinatie met de gegevens uit de KLIC-app kunnen we zo tot een ‘CROW 500-proof’ graafadvies komen. Met als eindresultaat: veerboten die veilig blijven varen.

Minder fysieke proefsleuven

Een groot voordeel van deze vorm van risico-inventarisatie is dat de bodem digitaal in kaart wordt gebracht. Hierdoor hoeven er een stuk minder fysieke proefsleuven te worden gegraven in de havens. Efficiënt, en tegelijkertijd veiliger.