MapXact gaat als één van de uitvoerende opdrachtnemers voor Hoogspanningsnetbeheerder TenneT de ondergrondse infrastructuur lokaliseren. Hiervoor is een meerjarige raamovereenkomst afgesloten. MapXact gaat zich inspannen om de doelstellingen van TenneT te realiseren.

Doelstelling TenneT

Het doel van dit project is om de liggingsgegevens van kabels en leidingen op de terreinen van TenneT exact in kaart te brengen. TenneT is als netbeheerder vanuit de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) verplicht om alle (ondergrondse) kabels en leidingen in beeld te hebben en door te geven aan de dienst KLIC. Daarnaast draagt MapXact op deze manier bij aan het beschikbaar stellen van informatie om efficiënt en veilig te kunnen werken.

TenneT assets in 3D

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het terrein, zal MapXact tijdens dit project zowel grondradartechnologie als 3D-laserscans en –fotografie van de bovengrond toepassen. Hiervoor zet MapXact haar eigen ontwikkelde grondradar in. Deze grondradar is al uitvoerig getest en is productief op locaties van onder andere Gasunie, Alliander en Stedin. Daar komen nu de locaties van TenneT bij. Op naar een onder- en bovengronds 3D-beeld van Nederland!